İğdeli Boyu

Sivrihisar İlçesi İğdecik köyüne yerleşen İğdeli veya İğdeönü boyu

İğdecik köyünde yaşayan halkın %90 ı manav soyundan gelmektedir.Soyu Türkic türklerine kadar dayanmaktadır.İğdecik köyünün kuruluş tarihi 910 tarihi sanılmaktadır.Göçebe hayatı yaşayan Türkler Anadolu ya gelerek yerleşik düzene geçmişlerdir.İğdeli aşireti tarafından kurulan köy daha sonra İğdecik ismini almıştır.

Birinci Dünya savaşı sonucunda Osmanlı’nın gittikçe toprak kaybetmesiyle, eski Osmanlı topraklarından Boşnak, Arnavut, Çerkez , Laz, Gürcü gibi anadili Türkçe olmayan göçmenler ile Muhacir diye adlandırılan ve Balkanlar’dan gelen Türk kökenli gruplar Anadolu’ya göçmüşlerdir. Bu dönemde yerli köyler kendilerini göçmenlerden ayırmak anlamında Manav olduklarını belirtmeye başlamışlardır.

Türk sözünün anlamıyla ilgili olarak çalışmalardan birkaç örnek verecek olursak: G. Vamberi “adam”, “insan”, Y. Nemet “güç, kuvvetA. N. Bernştam “maşgala (aile)”, “taypa (boy)”; S. P. Tolstov “evlenmemiş genç asker grubu” vs. A. N. Kononov ise, Türk kelimesini Tür ve k şeklinde iki parçaya böler. Tür kısmı­nın başta “Hûda, Allah” anlamında kullanıldığını, sonra hürmetli yer (evin törü, yani evin başköşesi), sonra “kanun, düzen, tertip” anlamlarını ifade etti­ğini, en sonunda da “güç, kuvvet, efendi” gibi anlamlar kazandığını belirtmiş­tir. Konovov’a göre, ismin -k parçası çokluk ekidir, Türkmenlerin il-gün sö­zünde hala yaşayan gün/kün sözünün kısaltılmışıdır.

Sivrihisar İlçesi civarına yerleşmişler.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*