Nefes ve Nefis Terbiyesi

– Bilinçli Aile Olmak –

Aile ilişkileri ve aile içi iletişimde, nefes kontrolü ve nefis terbiyesi.

Genelde musiki veya tasavvuf alanında kullanılan “nefes, nefis terbiyesi” deyimini burada kişisel gelişim eğitimi alanında kullanacağız.

Özellikle anne ve babaların aile içi iletişimlerinde, birbirlerine ve çocuklarına karşı doğru davranışlarını nasıl sergilemeleri gerekiyor?

Nefes Kontrolü Ne Demek? Sözlerimizi söylerken kontrollü ve ölçülü olmaktır.

Çocukluklarında köklü ve sabit âdetlere göre yetiştirilmiş anne ve babalar, çocukları bir problemle karşı karşıya kaldığında, kendi anne ve babalarından işitmiş oldukları öğütler ile takınmış oldukları tutumları benimserler. Kendi çocuklarının da problemlerini çözmede bu şekilde yardımcı olmaya eğilimlidirler. Bundan daha iyi bir yolu öğrenmeye fırsatları olmadığı içindir ki, kendi ana-babalarının yapmış oldukları hataları tekrarlarlar.

Çocuklarımızı başkalarına kıyaslamamak gerekiyor. Allah her bir insanı Esma-ül Hüsna’dan olan Ferd ve Ehad isimlerine göre ayrı bir âlem olarak yaratmıştır. Çocuklarımızdan kendimiz veya başka biri gibi olmayı istememeliyiz.

Eşimiz ve çocuklarımızla öfkeli bir durumda mümkün oldukça konuşmamak, öfkemiz yatıştığında konuşmak gerekir. Bu dünyada, özellikle ahirete yönelik işlerde en mühim bir esas ihlas düsturudur. İhlas’ın gereği  ise;

“Kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet-furuşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.”

Dindar aile kesiminin, çocuklarına sık sık namaz kıl demesi ters tepki oluşturur. Buna dikkat etmek gerekir.

Nefis Terbiyesi: Bundan maksat kendimizi düzeltmektir. Çocuklara kitap okumayı sevdirmenin yolu kendimizin de kitap okumasından geçer. Kendi yapmadığımız bir şeyi başkasından bekleyemeyiz, bu eşimiz ve çocuğumuz olsa da.

***

Yazan: Murat SEVİMBAY
Kaynaklar: RNK