Dünyadaki Makamlar Ölünceye Kadar

Dünyadaki makamlar ölünceye kadar. Ahirette ki makamlara çalışmamız gerektiğini bizlere hatırlatan 2350 yıl önceki hikaye.

Büyük İskender’in Cesedi Başında Söylenenler:

Cesedi som altından bir tabuta konulduktan sonra krallardan, bilgelerden, vezirlerden, komutanlardan diğer tabakalardan oluşan büyük bir kalabalığın ortasına kondu. Sonra topluluğun sözcüsü kalkarak şu konuşmayı yaptı:

“Bugün, çok ibretli bir gündür. Mülkünün perdesi kalkmış, yok o şerri vücut bulmuş, var olan hayrı ise yok olmuştur. Artık bir kralın ardından ağlamak isteyen ağlasın, bir olay karşısında şaşkın kalmak isteyen şaşıp kalsın.”

Sonra bilgelere dönerek şöyle dedi:
“Ey bilgeler! Şimdi hepiniz bir şey söyleyin ve sözünüz seçkinler için bir teselli, diğer insanlar içinse bir öğüt olsun.

Aristoteles’in öğrencilerinden biri doğrularak elini tabutun üzerine koydu ve şöyle dedi:
“Ey konuşkan! Bugün ne kadar da dilsizsin. Ey yüce şahıs! Bugün ne kadar da zelilsin. Ben burada ağa takılmış bir av gibi düşüp kaldım.”

Bir başkası doğrularak şöyle dedi:
“Günahkâr ve pis varlıklardan ayrıldın, tertemiz arınmış varlıkların arasına katıldın.”

Bir diğeri şöyle dedi:
“Şu hâle bakar mısın? Daha dün krallığı ile bütün insanları dize getiren bu şahıs bugün onların önünde ezik bir hâlde yatmaktadır!”

Bir diğeri şöyle dedi:
“Daha dün kralları esir alan bu şahıs bugün zayıf ve zelil olmuştur.”

Bir diğeri şöyle dedi:
“İki ufuk arasındaki geniş yeryüzünü katlayıp ikiye düren bu şahıs iki arşınlık bir alana katlanıp dürüldü.”

Bir başkası şöyle dedi:
“Daha dün İskender dinleyebilirdi, ama biz onun huzurunda ağzımızı açıp konuşamazdık. Bugün ise biz onun huzurunda konuşabiliyoruz ama o bizi duyamıyor.”

Bir başkası şöyle dedi: “Uyuyan birinin rüyası nasıl sona erdi ve bulutun gölgesi nasıl kalktı, görüyor musunuz?”

Bir başkası şöyle dedi:
“İskender yükselmeye pek istekliydi ama bu isteğinin kendisini yere nasıl çalacağını bilemedi.”

Bir diğeri şöyle dedi:
“Şimdiye kadar İskender’in yüzüne bakmadığı kişiler bile ondan korkardı; bugün ise onun yüzüne bakan hiç kimse ondan korkmuyor.”

Bir başkası şöyle dedi:
“Bu şahsın düşmanları onun yakınında olmayı istemezlerdi; bugün ise dostları onun yakınında bulunmayı daha çok istemez durumdalar.”

Bir başkası şöyle dedi:
“Daha düne kadar İskender, sahip olduğu güçle milletleri yönetiyordu; bugün ise kendini bile yönetmekten aciz.”

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*