Bağışlama ve Bağışlanma Duası

Kur’an-ı Kerim, Yasin, ve Diğer Sureler Okunduktan Sonra Yapılan BAĞIŞLAMA ve BAĞIŞLANMA DUALARI –

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil’ âlemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Ey bağışlaması bol olan yüce Allah’ım! Senin rızanı umarak huzuruna geldik, Sana açılan elleri, yönelen kalplerimizi boş çevirme. Varlığın ve birliğin hürmetine, azamet-i şanın hürmetine ve sevgili habibin hürmetine bizleri bağışla, senin rahmet ve mağfiretini diliyoruz, lütuf ve kereminle günahlarımızı mağfiret eyle. Biz nefsimize zulmettik, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızdan sana tövbe ediyoruz bize lütfun ile muamele et. Bizleri günahların ağır yüklerinden kurtar. Bütün güzel isimlerinin ve Esma-i nebi hürmetine bizleri bağışla, şüphesiz sen affetmeyi seversin bizi affeyle.

Okumuş olduğumuz Kur’anı Kerim’i, Yasin-i Şerifi, Tebareke, ve diğer sûreleri, yüce katında kabul eyle! Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, hulasa-i mevcudat, fahr-ül Alemin Muhammed Mustafa aleyhissalâtu vesselam efendimizin aziz, münevver, ruhu tayyibelerine ve bütün Peygamberlere, (A.S.) Ashabı kirama, Evliyalara, Şehitlere, ve dini İslam’a hizmet etmiş üstat efendilerimize hediye eyledik, vasıl eyle. Ahirette şefaatlerini, Cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle yâ Rabbi! Âmin.

Gelmiş geçmiş vefat eden cümle ecdadımıza ve kimi kimsesi kalmayıp isimleri unutulmuş ve nesilleri kesilmiş, din kardeşlerimize de bağışladık vasıl eyle yarabbi! Âmin.

Allah’ım! Güzel Yurdumuzu her türlü bela ve musibetlerden, arzi ve semavi afetlerden, koronavirüs gibi salgın hastalıklardan muhafaza et. Vatanımıza göz diken düşmanlara fırsat verme. Aziz Şehitlerimizin ruhlarını Şad eyle, yakınlarına da sabır ve metanet ver. Amin.

Ey bu kainatın tek yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan Allah’ım! Sen bizim amellerimizi, fiillerimizi, kavillerimizi, harekatımızı, sekenatımızı ve her halimizi rızayı şerifine muvafık eyle, bizleri hüsnü itikattan ayırma. Aşk ateşinle yanmış olan kalpler hürmetine, sen rabbinden, rabbin de senden razı olduğu halde rabbine gel* diyerek, lütfü ihsanda bulunduğun kullarından eyle. Amin.

Yâ Erhamür-Râhimîn! Mahşerde bizleri arşın gölgesinde habibin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile bir arada olanlardan, amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle. Lütfü ilahiye eren, iman ile can veren, Firdevs cennetine giren orada cemalini gören kullarından eyle. Amentüye tam inanan, kalbi aşkın ile yanan, seherlerde erken kalkıp feyzi İlahiye nail olan ve İslamı hakkıyla yaşayan kullarından eyle. Nefsimize kement vuran, bir ömürlük amel defterini güzel amellerle dolduran ve Kâbetullah’a hazır olan ihlaslı kullarından eyle! Âmin.

Allah’ım! Senden bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü hayır ve iyiliği isterim. Bildiğim ve bilmediğim, şimdi ve gelecekte her türlü şer’ ve kötülükten sana sığınırım. Senin razı olacağın söz ve ameli lütfetmeni niyaz ederim. Kulun ve Resulün Muhammed (s.a.v.) in senden istediği hayrı diler, sana sığındığı şeylerden sana sığınırım. Benim için yazdığın her şeyin sonunun iyi ve hayırlı olmasını dilerim. Amin.

Ya ilah-el âlemin! Hz. Yunus Aleyhisselam’ı “LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNEZ-ZÂLİMÎN” münacatı ile balığın karnından sahili selamete çıkardığın gibi, bu münacatın sırrı ile İSTİKBALİMİZİ, DÜNYAMIZI ve NEFSİMİZİ ıslah eyle. Senin emir ve nehiylerine muhalif hareketlere sevk eden şeytanların vesveselerinden bizleri muhafaza eyle Yarabbi! Âmin.

En güzel isimlerin olan Esma-i husna ve ismi azam hürmetine, hem de Esma-i nebi hürmetine, âl ve Ashab-ı resul hürmetine; vaktimiz tamam olup ömrümüz sona erdiği zaman “hayr’ül a’mali en tüfarikad-dünya ve lisanüke ratbin min zikrillah” hadis-i şerifine mazhar olarak, hayırlı ameller ile Allah Allah diye zikrederek, kâmil bir iman ve hüsnü hatime ile dünyadan ayrılmayı sen bizlere nasib eyle yârabbi! Amin.

Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, rahmetinle bizi ateş azabından koru. Şeytanın şerrinden, kıyametin dehşetinden ve cehennemin azabından sana sığınırız. Ecel gelip de kabre konulduğumuzda, Münker ve Nekir suallerine; Rabbin kimdir? diye sorulunca, “Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa (S.A.V.), Dinim İslam, Kitabım Kur’anı Azimü’ş-Şan, Müslümanım Elhamdülillah” diyerek kolayca cevap verebilmeyi cümlemize nasip eyle. Amin.

Yâ Rabb! kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Son nefesimize kadar kalplerimizden rabıtayı kesme, bizleri senin razı olacağın şekilde yaşat. İman ve İslam’dan ayırma. Müslüman olarak getirdin Müslüman olarak huzuru İlahi’ne kavuştur. Amin.

Evvel-Allah, Âhir-Allah, fi-kalbi beytullah. Son nefesimizde (buyurun!) Eşhedü en-Lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasûlühü kelime-i şehadet ile ruhumuzu teslim etmeyi bizlere nasip eyle Yâ Rabbi! Âmîn.

Ve Selamün alel-mürselin, vel-Hamdülillahi Rabb’il Alemin. El-Fatiha

***

* Rabbinin verdiği nimetlerden dolayı, onun sana karşı olan in’am ve ihsanı için, sen rabbinden, rabbin de senden razı olduğu halde rabbine dön.

Fecr Sûresi 28. Ayet

Yazan/Derleyen: Murat Sevimbay

Uyarı: Website ve sosyal paylaşım sayfa sahiplerinin yukarıdaki “Bağışlama ve Bağışlanma Duası” başlıklı yazının tamamını veya bir kısmını hiç bir şekilde kopyalayıp kendi web sitelerinde ve facebook, youtube gibi sayfalarında yayınlamasına izin yoktur. Sadece link paylaşabilirsiniz.

TEVBE ve İSTİĞFAR

Arapça olan Tevbe kelimesi, Türkçede “Tövbe” olarak telaffuz edilmektedir.

Tövbe, gaybı bilen Tevvâb ve Settar olan, yani tevbeleri kabul edip günahları örten Allah’a dönüş yapmaktır. İnsanlık gereği günah işleyen bir Müslüman, pişman olup bu günahtan hemen tövbe etmesi gerekir. Günah işlemekte atası Âdem’e (a.s.) uyan, pişmanlıkta ona uymazsa kaybedenlerden olacaktır. Tövbe etmede asıl olan içten pişmanlık duymaktır. İlim, pişmanlık ve irade, şimdiki halde ve gelecekte hataları terk etme ve geçmişi telafi etme kararı doğurur. Bu üç mana tövbeyle ilgilidir. Kısaca tövbeye pişmanlık diyebiliriz. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.) “Tevbe pişmanlıktır” buyurmuştur. İmamı Gazali gibi İslam alimleri tövbeyi tarif ederken “Geçmiş hatalardan dolayı iç organların erimesi” demişlerdir.

İbadetlerimizde her zaman korku ve ümit içerisinde olmalı, ne ibadetlerimize güvenmeliyiz ne de günahlarımızdan ümitsizliğe düşmemeliyiz. Rabbimizin tövbeleri kabul edeceğinden her zaman ümitli olmalıyız.

Bir rivayette “Nasuh Tövbe” şöyle tarif edilmiştir:

– Günahlara pişmanlık. – Farz ibadetleri yapmak. – Zulüm ve düşmanlık yapmamak. – Kırgın ve küskünlerle barışmak. – Bir daha o günaha dönmemek üzere karar vermek. (Kenzü’l-Ummal, II/3808)

…Cenâb-ı Hakkın Gafûr, Rahim gibi iki ismi, tecelli-i azamla ehli imana teveccüh ediyor. Ve Kur’an-ı Hakimde peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları istiğfar etmeye davet ediyor.

Günah işleyip de pişmanlık duyan kimse, bu günahı bir daha yapmamaya karar verip Yüce Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Allah’ın onu bağışlayacağına dair bir hadis-i şerif vardır. Tövbe eden gönlünden geldiği gibi dua edebilir. Kitabımız Kur’an-ı  Kerim ve Peygamberimizin Hadisi şeriflerinde geçen tesirli tevbe ve istiğfar duaları vardır. Bunlardan en meşhuru Kur’an da geçen Hz. Yunus’un (a.s.) münacatı ve hadisle rivayet edilen Seyyid’ül istiğfar duasıdır.

Af ve Bağışlanma Duaları

Duanın şartlarını yerine getirdikten sonra yapılacak olan tövbe ve istiğfar duaları:

اَسْتَغْفِرُ الله اَسْتَغْفِرُ الله اَسْتَغْفِرُ الله اَلْعَظِيم اَلْكَرِيم اَلَّلذِي لآ إِلهَ إِّلاَّ هُو اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِليْهِ

Okunuşu: ESTAĞFİRULLAH! ESTAĞFİRULLAH! ESTAĞFİRULLAH! EL-AZÎM, EL-KERİM ELLEZİ LA İLAHE İLLA HÜVEL HAYYUL KAYYÛMU VE ETÛBÜ İLEYHİ

Anlamı: Kendisinden başka ilah olmayan, Hayy’ ve Kayyum olan yüce Allah’dan beni bağışlamasını istiyor ve ona tövbe edip yöneliyorum.

Hz. Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin duası:

رَبَّنَا ظَلَمْنَٓا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ

Okunuşu: RABBENA ZALEMNA ENFÜSENA VE İN LEM TAĞFİR LENA VE TERHAMNA LENEKÛNENNE MİNEL-HÂSİRÎN

Anlamı: “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka zarar edenlerden oluruz.” (A’raf 23)

Hz. Yunus Aleyhisselamın duası:

لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Okunuşu: LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNEZ-ZÂLİMÎN

Anlamı: Senden başka İlâh yoktur. Sen, Sübhân’sın (her şeyden münezzehsin). Muhakkak ki ben, zâlimlerden oldum. (Enbiyâ Sûresi, 87. âyet)

Yine tavsiye edilen bir af ve bağışlanma duası:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ي

Okunuşu: ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN KERÎMÜN TÜHIBBÜL AFVE FA’FÜ ANNÎ

Anlamı: Allah’ım sen affedici ve kerimsin, affetmeyi seversin beni de affet.

SEYYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI

Şeddad bin Evs’den rivayete göre Resûl-ü Ekrem (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “İstiğfarın en üstünü kulun şöyle demesidir”

أَللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لآٰ إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِى وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى ذُنُوبِى فَإِنَّهُ لآ يَغْفِرُالذُّنُوبَ اِلَّا أَنْتَ

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’te ta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû’ü leke bi-ni’metike aleyye ve ebû-ü bizenbî fağfirlî zünûbî fe-innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente” Yâ Ğaffâr yâ Ğafûr

Anlamı: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve va’dimde gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütuf ve ihsan ettiğin ni’metleri huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, bağışla. Şüphe yok ki günahları Senden başka affedecek yoktur.

***

Tövbe Namazı: Bir kimse işlediği günahtan tövbe için güzelce abdest aldıktan sonra mümkünse kırlara çıkıp iki rekat namaz kılması ve o günahtan dolayı Allah’tan mağfiret dilemesi mendubdur.

Faydalanılan Kaynaklar:
Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Risale-i Nur Külliyatı, Tevbe Risalesi, Dua Kitapları ve Ömer Nasuhi Bilmen – Büyük İslam İlmihali

Keywords: Kandil Bağışlama duası, Bağışlanma duası, Bağışlama duası okunuşu ve anlamı, Dua hazinesi, Güzel dualar, Hatim duası, Kapsamlı dualar, Kayıp dualar, Kur’an duaları, Makbul dua, Mevlit duası, Şifalı dualar, Coronavirus dua, Covid 19, Korona virüs duası

Bağışlama Duası

Kuran’ın kalbi olan Yasin süresinden sonra okunması tavsiye edilen Bağışlama duası, Yasin süresinin gücünü pekiştirmek ve hacet ve dileklerimizin kabulü için okunacak kıymetli bir duadır. Manevi hayat açısından oldukça önemli bir yeri olan bağışlama duası kulun şükretmek ve tövbe etmek için kıbleye yönelip ellerimizi açarak Allah’ın esmaları ile yapılır.

Aşağıdaki dua aynı zamanda tövbeyi kapsadığından “BAĞIŞLANMA DUASI” olarak da yapılabilir. Kuran-ı Kerim, Yasin Suresi, Fatiha Suresi, Tebareke, Amme, okunduktan sonra da yapılabilir.

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdülillahi Rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ey karanlık kalpleri nuruyla aydınlatan, kainatın yegane sahibi olan ulu Allah’ım!

Ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen ulular ulusu Mevla’ya. Bütün güzel isimlerinin ve Esma-i nebi hürmetine bizlerin günahlarını affeyle, şu anda okunmuş olan Yasin’i Şerifi, Tebareke, Amme, Fatiha ve diğer sureleri, Salatı Şerifleri eksikli, kusurlu veya yanlışlı oldu ise onları Meleklerinle tamam eyleyip kabul eyle yarabbi.

Bunlardan hâsıl olan sevabı en evvel başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) ve Hz. Âdem’den beri gelmiş geçmiş Peygamberlerin (Aleyhimüsselam), Erenlerin, Evliyaların, Şehitlerin, Şühedaların, Ashabı kiramın ve dini İslam’a hizmet etmiş, Kur’an’ı Kerim’i elden ele, dilden dile ulaştıran üstat efendilerimize hediye ettik vasıl eyle yarabbi.

Bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına bağışladık haberdar eyle. Bu haneden gelmiş geçmiş vefat edenlere Rahmet eyle. Bakide kalanların ömürlerini uzun, rızıklarını bol, ticaretlerini kârlı ve kalplerinde bulunan iyi muratlarına nail eyle.

Allah’ım! okunan Kur’an’ı Kerim ve sureleri hürmetine, Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan insanları, Müslümanları zalimlerin zulmünden kurtar. Vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, musibetlerden ve düşmanların şerlerinden koru. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi ve polisimizi terör belasından ve teröristlerden muhafaza et. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme, sen yardımcımız ol.

Ya ilah-el âlemin. Yerlerin, göklerin ve tüm mevcudatın, senin varlığına ve birliğine şehadet etmelerinin hürmetine, sana açılan eller ve seni zikreden diller hürmetine, sabahlara kadar ALLAH ALLAH diyerek gözyaşları ile manevi kirlerini yıkayan âşıklar hürmetine günahlarımızı affeyle. Bizleri hasta yatıp kapılara baktırma, yatanı utandırma, bakanı usandırma. Yasin’in yarısını, üç aylardan birisini, ölümün hayırlısını sen nasip eyle yarabbi.

Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma. Cümlemizi kendine kul, Habibine ümmet eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmediği yükü bizlere yükleme. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda ihsan eyle. Aş isteyene aş, iş isteyene iş, eş isteyene hayırlı eş ver yarabbi.

Ey duaları kabul eden hafız Allah’ım!

Çocuklarımızın kalplerine ALLAH ve PEYGAMBER sevgisi, ahiret kaygısı, İslam şuuru ve ibadet şevki ver. Yavrularımızı maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza et, onlara sağlıklı ömürler ihsan eyle, acılarını gösterme. Bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla ve hayale gelmez tüm kötülüklerden koru, ailelerimize huzur ve geçim ver yarabbi.

Ya ilah-el âlemin. Senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik. Merhametine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, sen Gaffar sen Settar, Rahman ve Rahimsin. Biz nefsimize zulmettik, bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet, sana tövbe ediyoruz, bize lütfun ile muamele et yarabbi. Bizleri hicran ateşiyle yakma. İslam olarak getirdin İslam olarak götür. Kalp penceresini kapatma. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan sana sığınırız.

Lâ ilâhe illâ ente Sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn

YA FERD, YA HAYYU, YA KAYYÛM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÛS

Dualarımızı Cuma günü ve mübarek geceler hürmetine, ESMA-UL HUSNA tabir edilen güzel isimlerin ve İSMİ AZAM hürmetine, mukaddes beldelerde (Mescidi Nebevi, Kâbe ve Arafat’ta) yapılan dualarla beraber kabul et. Uzaktan yakından duamıza iştirak eden ve amin diyenleri iki cihanda aziz eyle ve bütün ölmüşlerin ruhlarını da hissedar eyle Allah’ım!

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hısâb

Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin diyen dillerimizi narı Cehennemden azat eyle.

Ömrümüz hitamında gözlerimiz perdelenmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan evvel, sağımızda Kur’an, kalplerimizde iman, dilimizde “Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluh” şehadet kelimesini cümlemize nasip eyle. Âmin.

Ve Selamün Alel-Mürselin. Vel-Hamdülillahi Rabbil-Alemin. El-Fatiha meas-salavat.

***

Bağışlama duası, Bağışlanma duası, Dua hazinesi, Güzel dualar, Hatim duası, Kapsamlı dualar, Kayıp dualar, Kur’an’ı Kerim, Makbul dua, Mevlit duası, Şifalı dualar, tövbe duası, Duanın büyük bir önemi vardır. Çünkü bizler aciz varlıklarız.

blog.sivrihisar.web.tr