Askere Dua

– SINIR ÖTESİ HAREKATI ASKERİMİZ MEHMETÇİK İÇİN ZAFER DUASI –

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Eûzü billahi mineş-şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillah Rabbil’ âlemin, vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Ey Allah’ım! Bütün güzel isimlerin ve Peygamberimizin (S.A.V) isimleri hürmetine, okunan Kur’anı Kerim ve sûreleri hürmetine; Vatanımızı, Milletimizi ve Devletimizi her türlü düşman saldırılarından koru. Ülkemize kasteden terör örgütlerine karşı sınır ötesi mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçiklerimize ve tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle. Âmin.

Kahraman Ordularımızı ve Askerimizi sınır ötesi harekatında muvaffak eyle. Komutanlarımıza basiret ver, onları mahcup etme. Ordumuzun gayretlerini boşa çıkarma, en kısa zamanda ikram edeceğin zaferle bizleri sevindir Allah’ım! amin.

Şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabırlar ihsan eyle. Gazilerimize de yaşam sevinci ve dayanma gücü ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme ya Rabbi! Amin.

Ey bereketler indiren, bulutları yürüten, birleşik düşmanları bozan Allah’ım! düşmanlarımızı bozguna uğrat, tarih boyunca ilâ-i kelimetüllah için uğruna hadsiz şehit veren gazi ordumuzu muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Türk ordusu İslam dünyasının ümit bağladığı aziz ve kahraman bir ordudur. Bedrin aslanlarına meleklerinle yardım ettiğin gibi bu orduya da nusretini eksik etme. Düşmanlarımızı zelil ve perişan eyle. Amin.*

Ya Rabbi! “LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHÂNEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNEZ-ZÂLİMÎN” münacatının sırrı ile bizleri içinde bulunduğumuz tüm sıkıntılardan kurtarıp selamete ulaştır. Âmin.

YA ALLAH, YA RAHMAN, YA RAHİM, YA FERD, YA HAYYU, YA KAYYÛM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÛS, YA GÂLİB!

Dualarımızı İSMİ AZAM ve ESMA-UL HUSNA hürmetine, mukaddes beldelerde yapılan dualarla beraber kabul et Allah’ım! Amin.

Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü’minine yevme yekumül hısâb. Bi-rahmetike yâ erhamur-râhimîn.

Ve Selamün Alel-Mürselin. Vel-Hamdü-lillahi Rabbil-Alemin. El-Fatiha!

***

UYARI: Yukarıdaki yazının tamamının kopyalanmasına izin yoktur. Sadece link paylaşabilirsiniz. Kısa alıntılarda mutlaka kaynak belirtilmesi gerekir.

Düşmanların bozulacakları an geldi ve Rabbimizin vadettiği gibi:

“Önceki ve sonraki günahını bağışlamak, Allah’ın sana olan nimetini tamamlamak, seni dosdoğru bir yola iletmek ve sana üstün bir yardım yapmak için apaçık bir fetih verdik.1 Yardım Allah’tandır, fetih de yakındır. Müminleri müjdele.” 2

1-İnnâ fetehnâ leke fethan mubînen. Li-yağfira lekellâhu mâ tekaddeme min zenbike vemâ te-ahhara ve yutimme ni’metehû aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîma. Ve yensurakellahu nasran azîza. (Fetih sûresi)

2-Nasrun minallahi ve fethun karîbun. Ve beşşiri’l-mü’minîn. (Saff suresi 13. âyet)

ASKER’İN DUASI

“Allah’ım! benim gücüm, desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin yardımın ile düşmana hücum eder, vuruşur ve savaşırım. Galib edecek olanda sensin.”

Derleyen: Murat Sevimbay
*Eski Sivrihisar Müftüsü – Orhan Ersoy

“https://www.youtube.com/watch?v=J3ctiSjsd-c”

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*